"גן ילדים הוא קהילה הכוללת שלוש אוכלוסיות: ילדי הגן, הוריהם והצוות החינוכי. כמנהל/ת גן עליך לתת מענה איכותי ומקצועי לאוכלוסיות אלו במובנים רבים. קשרים אנושיים אלה מעלים דילמות וסוגיות שונות אשר מחייבים אותך לפעול במקצועיות וברגישות. כמו כן, ישנן סוגיות חינוכיות-התפתחותיות שונות אשר ניצבות בפניך ובפני הצוות החינוכי בגן."